0

Autorské práva

Vylúčenie ručenia

Obsahy našich internetových stránok sa neustále menia. Zakaždým sú zostavované s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu nemôžeme prevziať záruku za úplnosť a správnosť textov.

Spoločnosť LUX Prešov, s.r.o. neručí za škody vzniknuté na základe používania informácií a údajov uvedených na tých internetových stránkach. Spoločnosť LUX Prešov, s.r.o. ďalej nepreberá ručenie alebo záruku za obsah internetových stránok, na ktoré sú na tejto domovskej stránke priame alebo nepriame odkazy. Za odkazované internetové stránky nie je zodpovedná spoločnosť LUX Prešov, s.r.o., ale tretie osoby. Prepojenia na iné internetové alebo domovské stránky sledujú návštevníci na vlastné riziko a používajú ich podľa podmienok používania príslušných webových stránok.

Autorské právo, značky

Všetky obrázky, grafiky, texty a ďalšie informácie, ktoré tu sú zverejnené, ako aj ich stvárnenie podliehajú ochrane autorským právom. Používať tieto chránené obsahy je oprávnená výlučne spoločnosť LUX Prešov, s.r.o., ak nie je uvedené inak. Kopírovanie alebo reprodukovanie je povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti LUX Prešov, s.r.o.

Obzvlášť nie je povolené kopírovať a pre vlastné účely používať obrázky alebo úpravy tejto domovskej stránky. Logá spoločností LUX Prešov, s.r.o. a Kärcher a slovný výraz Kärcher sú chránenými menami a značkami spoločností LUX Prešov, s.r.o. a Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Používanie značiek spoločností LUX Prešov, s.r.o. a Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je povolené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase.

LUX PREŠOV, S.R.O.

Bardejovská č. 5, Prešov
Príďte nás navštíviť osobne, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

  • tell+421 908 987 614
  • tell+421 51 77 10 809
  • telllux-presov@lux-presov.sk