0

Pravidelné upratovanie

Firma LUX Prešov, s.r.o. Vám ponúka pravidelné upratovanie domov, bytov, kancelárskych priestorov, výrobných priestorov a hál. Na prevádzkovanie tejto služby používajú naši zamestnanci čistiacu techniku a chémiu, ktorú si môžete zakúpiť aj priamo v našej predajni. Za účelom vypracovania cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0905619713.

 
Uzatvorením Zmluvy o upratovaní s našou firmou ZÍSKATE:
 
 • drahocenný čas
 • vyškolený a zodpovedný personál v našom firemnom oblečení
 • kvalitné čistiace prostriedky
 
a STRATÍTE najmä:
 
 •  povinnosť vyhľadávať vhodných a zodpovedných zamestnancov na výkon upratovania
 •  povinnosť zabezpečiť náhradnú pracovnú silu pri práceneschopnosti
 •  povinnosti so zabezpečovaním pracovnej zdravotnej služby
 •  povinnosti zabezpečovať školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 •  nákupy drobného investičného majetku, hmotného investičného majetku
 •  nákupy čistiacich prostriedkov, ochranných a pracovných odevov
 •  potreby vedenia evidencie a zabezpečovania skladových zásob čistiacich prostriedkov ochranných a pracovných odevov
 •  problémy s udržiavaním strojového parku na upratovanie
 •  povinnosti zabezpečovať stravovanie upratovačiek
 •  povinnosti s vedením evidencie dochádzky, vedením mzdových listov, tvorbou a vyplácaním mzdových nákladov a sociálneho fondu upratovačiek
Viac informácii a cena na tel. čísle +421 905 619 713

LUX PREŠOV, S.R.O.

Bardejovská č. 5, Prešov
Príďte nás navštíviť osobne, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

 • tell+421 908 987 614
 • tell+421 51 77 10 809
 • telllux-presov@lux-presov.sk