0

Cena za služby


Otázka cenovej ponuky je všeobecne závislá od mnohých faktorov. Taktiež v oblasti upratovacích a čistiacich prác sú rôzne možnosti určovania ceny. Najpoužívanejšie sú:

  • cena za 1m2
  • cena za 1 hod. výkonu
  • paušálna cena za mesačný výkon

Presné stanovenie ceny bude predložené po oboznámení sa s prevádzkou a požiadavkami objednávateľa.

LUX PREŠOV, S.R.O.

Bardejovská č. 5, Prešov
Príďte nás navštíviť osobne, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

  • tell+421 908 987 614
  • tell+421 51 77 10 809
  • telllux-presov@lux-presov.sk