Cena za služby

Otázka cenovej ponuky je všeobecne závislá od mnohých faktorov. Taktiež v oblasti upratovacích a čistiacich prác sú rôzne možnosti určovania ceny.

Najpoužívanejšie sú:

  • cena za 1m2
  • cena za 1 hod. výkonu
  • paušálna cena za mesačný výkon

Presné stanovenie ceny bude predložené po oboznámení sa s prevádzkou a požiadavkami objednávateľa.
Lux Prešov, s.r.o

Bardejovská č. 5, Prešov
Príďte nás navštíviť osobne, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

  • +421 51 77 10 809
  • lux-presov@lux-presov.sk