Vzájomná komunikácia

Firma LUX Prešov s.r.o. úzko spolupracuje so svojimi zákazníkmi a je im nápomocná pri riešení problémov s upratovaním a čistením. Firma zamestnáva vedúceho upratovania, ktorý vykonáva pravidelnú kontrolu vykonávaných prác, zabezpečuje zastupovanie pri výpadkoch a predovšetkým úzko spolupracuje s povereným pracovníkom objednávateľa. Obaja vyhodnocujú služby, informujú sa o nedostatkoch, požiadavkách, prípadne o zmenách, ktoré môžu nastať v priebehu výkonu prác. Vedie záznam o výkonoch pracovníkov firmy a necháva si ich potvrdzovať. Operatívne rieši reklamácie zo strany objednávateľa.

Firma LUX Prešov s.r.o. si veľmi zakladá na vzájomnej komunikácii, vidí v nej spôsob vylepšovania partnerských vzťahov a taktiež skvalitnenia ňou poskytovaných služieb.
Lux Prešov, s.r.o

Bardejovská č. 5, Prešov
Príďte nás navštíviť osobne, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

  • +421 51 77 10 809
  • lux-presov@lux-presov.sk