Revolučnou metódou v oblasti priemyselného čistenia je tzv. čistenie alebo otryskávanie suchým ľadom. Hovoríme o maximálne ekologickom, rýchlom a efektívnom čistení akéhokoľvek povrchu bez rizika, že dôjde k jeho poškodeniu (samozrejme pri dodržaní správnych technologických postupov a bezpečnostných podmienok). Základným princípom tohto čistenia je „teplotný šok“. Prudká zmena teploty pri styku so suchým ľadom spôsobí narušenie štruktúry znečistenia, a to je následne ľahšie oddeliteľné od samotného povrchu. Granule suchého ľadu, s teplotou -79⁰°C, prenikajú do znečistenia, okamžite menia svoje tuhé skupenstvo na plynné. Vtedy vzniká „explózia“ a dochádza k oddeleniu špiny. Ostáva len čistý povrch.

Výhody:

  • bez nečistôt, ostávajú len samotné zvyšky nečistoty, ktoré sa povysávajú alebo pozametajú
  • suchý proces: granule sa pri kontakte s povrchom okamžite odparujú
  • neabrazívne: povrchy ostávajú nepoškodené
  • ekologické: tuhý suchý ľad sa mení na plyn CO2, ktorý je bez zápachu a farby, bežne sa vyskytuje v prírode

V prípade, že máte nečistoty, ktoré neviete odstrániť vy, ani nikto iný a vyskúšali ste všetko čo ste mali k dispozícii, práve tu je priestor pre čistenie suchým ľadom.

Firma LUX Prešov, s.r.o. vyčistí suchým ľadom kontaminanty z každého povrchu bez jeho poškodenia.
 
 
Lux Prešov, s.r.o

Bardejovská č. 5, Prešov
Príďte nás navštíviť osobne, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

  • +421 908 987 614
  • +421 51 77 10 809
  • lux-presov@lux-presov.sk